Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit
   Met 3 locaties in Roosendaal en 1 locatie in Bergen op Zoom

De praktijk

U kunt een afspraak maken voor onze locaties: Tolbergcentrum 55, Revapoint (Zundertseweg 83), Gezondheidsplein Kalsdonk en onze locatie Schiethoek 60 in Bergen op Zoom. Een overzicht vindt u hier

De start van de praktijk vindt zijn oorsprong aan de Boulevard onder de bezielde leiding van mw. Feima. De praktijk werd sinds 2004 voortgezet aan de Nispensestraat 65 door Pascal van Pruissen-van Bommel. Op 1 oktober 2015 is de praktijk overgenomen door collega-podotherapeut Corine van Crugten. De praktijk heeft op dat moment de huidige naam gekregen. 2 Maanden later is de praktijk verhuisd naar de huidige locatie op Tolbergcentrum 55.  Daarna zijn er 3 locaties bijgekomen.

Al onze praktijken zijn toegankelijk voor scootmobiel-, rolstoel- en rollatorgebruik(st)ers en beschikken over een invalidentoilet.