Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit
   Met 4 locaties in Roosendaal en 1 locatie in Bergen op Zoom

Inzage en correctie 

U heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens,  deze te corrigeren of te laten verwijderen. 

U kunt daarbij gebruikmaken van de volgende verklaringen:

Toestemmen verwerking persoonsgegevens

Toestemming verwerken persoonsgegevens Diabetici Binnen en Buiten de keten

Intrekken toestemming verwerken persoonsgegevens

Verzoek tot verwijdering van gegevens