Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit
   Met 3 locaties in Roosendaal en 1 locatie in Bergen op Zoom

Wondbehandeling

Langdurig bestaande wonden, die met name voorkomen bij diabetes mellitus patiënten en mensen met vaatlijden, worden regelmatig schoongemaakt en drukvrij gelegd met als doel de wond zo snel mogelijk te laten genezen.